เครื่องล้างถังน้ําดื่ม 20 ลิตร

เครื่องล้างถังน้ําดื่ม 20 ลิตร

เครื่อง ล้าง ถัง น้ํา 20 ลิตร สำหรับโรงงานผลิตน้ำดื่ม ทั้งภายในและภายนอก โดยแบ่งหลักได้ดังต่อไป

ประเภทของเครื่องล้างถังน้ําดื่ม 20 ลิตร

เครื่องล้างถังภายนอก เช่นเครื่องล้างถังภายนอก 1 หัว  เครื่องล้างถังภายนอก 2 หัว
เครื่องล้างถังน้ำภายใน เช่น เครื่องล้างถังภายใน ฉีด เรซิน  เครื่องล้างถังเอ็นปั่น

Showing all 4 results