Monthly Archives: May 2018

เคล็ดลับเลือกและใช้เครื่องกรองน้ำให้เหมาะสมกับระบบโรงงาน

เคล็ดลับเลือกและใช้เครื่องกรองน้ำให้เหมาะสมกับระบบโรงงาน โรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดเล็กลงทุนเท่าไหร่  นับว่าเป็นคำถามที่ผู้ประกอบการมือใหม่หลายคนคิดก่อนที่จะตัดสินใจก้าวเข้ามาในตลาดน้ำดื่ม ก่อนอื่นที่คุณจะเริ่มคำนวณเรื่องต้นทุนเครื่องผลิตน้ำดื่ม หรือเครื่องกรองน้ำ ผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด คุณต้องมาวางแผนหาสถานที่โรงงานผลิตน้ำดื่มที่เหมาะสมเสียก่อน และทางเลือกสำหรับผู้ประกอบการมือใหม่ที่มีต้นทุนน้อย ขอแนะนำเซ้งโรงงานผลิตน้ำดื่มต่อจากคนอื่นจะง่ายกว่า เพราะบางเจ้าขายโรงงานน้ำดื่ม มีพื้นที่ใช้สอย และเครื่องมืออำนวยความสะดวกมีแทบครบครัน โดยคุณสามารถค้นหาได้จากแหล่งอินเทอร์เน็ต เพราะมีหลายคนใช้พื้นที่สื่อออนไลน์ขายโรงงานน้ำดื่มจำนวนมาก นอกจากนี้ เมื่อค้นหาสถานที่ก่อตั้งโรงงานผลิตน้ำน้ำดื่มที่เหมาะสมได้แล้ว ต้องมาวางต้นทุนเครื่องไม้ เครื่องมือในการผลิตน้ำดื่ม วัสดุอุปกรณ์การผลิตน้ำดื่มที่สำคัญมีดังนี้ 1) เครื่องหรืออุปกรณ์การปรับคุณภาพน้ำ 2) เครื่องหรืออุปกรณ์ล้างภาชนะบรรจุ 3) เครื่องหรืออุปกรณ์การบรรจุ 4)เครื่องกรองน้ำที่ได้มาตรฐาน (เครื่องกรองน้ำ ro) 5) เครื่องมือหรืออุปกรณ์การปิดผนึก 6) โต๊ะหรือแท่นบรรจุ ที่เหมาะสมสำหรับขนาดบรรจุต่างๆ 7) ท่อส่งน้ำเป็นท่อพลาสติก PVC หรือวัสดุอื่นที่มีคุณภาพทัดเทียมกัน ขั้นตอนการผลิตน้ำดื่ม โดยทั่วไปต้องติดตั้งเครื่องกรองน้ำระบบโรงงาน เพราะเครื่องกรองน้ำระบบโรงงาน จะได้มาตรฐานที่ดี และปัจจุบันราคาเครื่องผลิตน้ำดื่ม ไม่แพงมาก ที่สำคัญมีบริษัทเอกชนให้บริการรับติดตั้งโรงงานน้ำดื่ม หรือติดตั้งระบบน้ำดื่มทั่วปะเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้ธุรกิจน้ำดื่มเติบโตในตลาดได้อย่างแข็งแกร่ง ซึ่ง ขั้นตอนการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดจะแบ่งเป็นขั้นตอนตามที่ อย. กำหนด ดังนี้ ขั้นตอนการกรอง – กรองด้วยสารที่เป็นตัวกรอง (ถังกรอง) […]

แบบแปลนโรงงานน้ำดื่ม

แบบแปลนโรงงานน้ำดื่ม  ข้อมูลสำคัญสำหรับการขอสร้าง โรงงานน้ำดื่มถ้าสนใจลงทุนขนาดเล็ก(ขนาด A) หรือ ครัวเรือน ให้เริ่มจากติดต่อ อย. ในท้องที่ก่อนเลยครับ เนื่องจากเป็นขนาดเล็กให้สร้างตามแปลน อย.ได้ถ้าสนใจ แบบกลางแบบอัตโนมัต หรือ ขนาดใหญ่ (แบบ B หรือ C)สำหรับทำโรงน้ำดื่มชุมชน สิ่งที่ต้องเช็คข้อมูลเบื้องต้นก่อนที่จะตั้งเครื่องผลิตน้ำดื่มขาย ขนาดของพื้นที่ สามารถออกแบบและดัดแปลงได้ ขนาดพื้นที่โรงงาน ควรจะมากกว่า 250 ตารางเมตร ยิ่งมากยิ่งดี..ถ้ามีข้อจำกัดเรื่องขนาดโรงงาน ให้โทรสอบถามได้โดยตรง สถานที่ตั้งโรงงาน ต้องสามารถดูด น้ำบาดาลได้อย่างน้อย 3-8 Qต่อชั่วโมง (ขุดบ่อควรลึกอย่างน้อย 40 เมตร)หรือ มากกว่านี้ยิ่งดี หรือ ใช้น้ำประปาก็ได้ แล้วแต่สะดวก.. สามารถขอไฟ 3 เฟส ขนาดของเมนเบรกเกอร์ อย่างน้อย 50แอมป์ ถึง 100แอมป์ ได้ในพื้นที่จะสร้างโรงงาน. ในพื้นที่ สามารถขออนุญาติตั้งโรงงานได้ ขอ รง. ได้ ขนาด 40-80 […]