Monthly Archives: April 2018

รับติดตั้งโรงงานน้ำดื่ม

รับติดตั้งโรงงานน้ำดื่มโดยบริษัททีทีวอเตอร์เทค จำกัด ที่ผ่านงานติดตั้งระบบน้ำro อุตสหกรรมมาอย่างยาวนานกว่าหลายร้อยโรงงานที่เลือกที่จะติดตั้งกับเราไม่ว่าจะเป็น ติดตั้งโรงงานน้ำดื่มขนาดเล็ก ผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจเข้าสู่ตลาดผลิตธุรกิจน้ำดื่มหรือทำโรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดเล็กในขณะนี้นั้น ไม่ใช่เรื่องที่ยากหรือเกิดความคาดหมาย หากมีความสนใจและมีความเข้าใจต่อธุรกิจ สนใจและคำนึงถึงประสิทธิภาพการผลิต โดยให้ความสำคัญต่อเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานรับรอง ก็ถือได้ว่าเป็นผู้มีความพร้อมในหลักการผลิต สามารถหาคำแนะนำที่ถูกต้องเหมาะสม คอยให้คำปรึกษาและเรียนรู้การใช้เครื่องจักรต่างๆ ได้จากบริษัทที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับในตลาดผลิตน้ำดื่มที่สะอาด มีมาตรฐานความปลอดภัยได้รับการันตีจากหน่วยงานต่างๆ ก็สามารถสร้างความมั่นใจที่จะลงทุนและเข้าสู่การทำธุรกิจให้ฝันเป็นจริงได้ในทันที          ในส่วนของการจัดจำหน่ายนั้น สามารถดำเนินงานได้หลายรูปแบบ ตามต้นทุนที่เหมาะสม โดยมีได้ตั้งแต่การผ่านเอเยนต์หรือตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ต่างๆ เช่น ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า มินิมาร์ท หรือผู้ประกอบการเองสามารถติดต่อโดยตรงกับลูกค้า เช่น ร้านค้า อาคารบ้านเรือน สำนักงาน หรือโรงงาน เป็นต้น แต่ต้องมีค่าขนส่งเพิ่มขึ้นเป็นต้นทุนการผลิต แต่ก็สามารถทำได้โดยเฉพาะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ห่างไกลหรืออาจทุรกันดาร มักมีคู่แข่งแบรนด์อื่นไม่มาก ผู้ประกอบการรายใหญ่จะลดต้นทุนการขนส่งไปยังพื้นที่ท้องถิ่นดังกล่าว จึงทำให้กลุ่ม SME รายย่อย สามารถยึดครองตลาดท้องถิ่นได้ไม่ยากนัก เพราะผู้บริโภคไม่ได้ยึดติดกับตราสินค้า แบรนด์ใดแบรนด์เดียว หากน้ำดื่มสะอาด สามารดับกระหายได้ มีคุณภาพและราคาใกล้เคียงหรือต่ำกว่า ก็ไม่ยากที่จะตัดสินใจซื้อน้ำดื่มยี่ห้อนั้น แม้ไม่คุ้นชินก็ตามที เมื่อน้ำคือสิ่งสำคัญของชีวิตมนุษย์ และร่างกายคนเรา 3 ใน 4 คือน้ำ การขาดน้ำไม่กี่วันก็ส่งผลต่อการดำรงชีวิต จนถึงขั้นอาจเสียชีวิตได้นั้น จึงมีความจำเป็นที่คนเราต้องการดื่มน้ำ […]