Monthly Archives: July 2017

ระบบอาร์โอ

                                                                      ระบบอาร์โอ ระบบ Reverse Osmosis (RO) ระบบ REVERSE OSMOSIS (RO) เป็นระบบการกรองโดยใช้เยื่อกรอง Membrane ที่มีความละเอียดถึง 0.0001 ไมครอนในการกรองซึ่งทำให้สารละลาย สิ่งปนเปื้อน รวมทั้งเชื้อโรคต่างๆ ที่มีขนาดใหญ่กว่ารูพรุนของเยื่อกรอง Membrane ไม่สามารถแทรกตัวเล็ดลอดผ่านไปได้ มีเพียงโมเลกุลของน้ำบริสุทธิ์เท่านั้นที่สามารถไหลผ่าน โดยสารละลายและจะถูกแยกออกจากน้ำดี และกำจัดออกจากระบบ เพื่อป้องกันการตกค้างและสะสมภายในเยื่อเมมเบรน ระบบ RO ผ่านกระบวนการกรอง 4 ขั้นตอน ดังนี้ Sediment Filter เป็นการกรองตะกอนหยาบขั้นต้น โดยตะกอนหยาบสิ่งสกปรกที่ปะปนมากับน้ำทุกชนิด เช่น ทรายละเอียด สนิมเหล็ก […]

เครื่องล้างขวด 20 หัว

เครื่องล้างขวด   20  หัว เครื่องล้างขวด 20 หัวเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในโรงงานน้ำดื่ม หรือสถานที่ผลิตน้ำดื่ม นั้น  เครื่องล้างขวด20 หัวใช้สำหรับล้างขวดขวดน้ำดื่ม หรือสามารถใช้เครื่องล้างขวด 20 หัว สำหรับล้างขวดผลไม้ได้   เครื่องล้างขวด 20เป็นการนำขวดใหม่ที่มามาจากโรงงานพลาสติกหรือโรงผลิตขวด  ก่อนที่จะนำไปบรรจุ มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องนำขวดมาล้าง เพื่อทำความสะอาดขวดก่อน เนื่องจากอาจมีสิ่งปลอมปนหรือมีสิ่งปนเปื้อนติดมา  เครื่องล้างขวด 20 หัว เหมาะเหมาะสำหรับใช้ล้างขวด ขนาด 350 CC  500 CC 600CC 1500 CC (บริการ รับสั่งทำตามขนาดขวด )ที่สำหรับใช้ขวดเป็นที่บรรจุน้ำดื่มหรือน้ำผลไม้ เครื่องล้าง ขวด 20 หัว   มีวิธีการใช้งานที่แสนง่ายเพียงแค่นำขวดมาไส่ลังตามขนาดของขวดที่ล้าง จากนั้นสวมที่ล๊อคคอขวด และนำลังที่ใส่ขวดมาคว่ำ แล้วปล่อยที่ไว้จนกว่าสะอาด การติดตั้ง เครื่องล้างขวด 20 หัว เครื่องล้างขวด 20 หัว มีวิธีการติดตั้งที่แสนง่าย เพียงแค่ต่อไฟเข้ากับตัวเครื่องกอ้สามารถใช้งานได้แล้ว   […]

เครื่องล้างถังน้ำ

เครื่องล้างถังน้ำ เครื่องล้างถังน้ำ เป็นเครื่องไม้ เครื่องมือที่สำคัญในโรงงานน้ำดื่มหรือสถานที่ผลิตน้ำดื่ม  หรือ เป็นอุปกรณ์ ที่สำคัญนั่นเอง ใช้สำหรับล้างถังขนาด 20 ลิตร ที่นำเก็บมาจากลูกค้า ซึ่งอาจะเป็นถังขุ่น หรือ ถังไส เครื่องล้างถังมีถังแบบออโตเมติก หรือ กึ่งออโตเมติก ตัวเครื่องโดยหลักจะทำจากสแตนเลสเกรด 304 แต่วัสดุภายในอาจจะแต่ต่างกันตามประเภทของการใช้งาน เครื่องล้างถังในปัจจุปันแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆดังต่อไปนี้ 1 เครื่องล้างถังภายนอก 20 ลิตร  มีสองแบบ เครื่องถังภายนอก 1 หัวล้าง ใช้สำหรับล้างถังภายนอก 20ลิตร ครั้งล่ะ1 ถัง ตัวเครื่องจะทำจากสแตนเลสเกรด 304 ภายในจะเป็นมีขนแปลง ผลิตจากเส้นเอ็น มาตอกใส่แปรงPVC  มีมอเตอร์ ขนาด 1  แรงม้าพร้อมกล่องครอบมอเตอร์และสวิตต์ปิดเปิดในการทำงาน สำหรับใช้เป็นตัวขับเคลื่อนในการทำงาน สามารถล้างได้ครั้ง 1 ถัง เครื่องถังภายนอก 1 หัวล้าง มีวิธีการใช้งานที่ง่ายเพียงแค่นำถัง 20ลิตร มาวาง บนเครื่องหลังจากนั้นปิดด้วยฝาครอบสแตนเลส   และกดปุ่มสวิตต์ ล้างจนบริเวณภายนอกของถัง ด้วยเครื่อง […]