Monthly Archives: April 2017

เครื่องกรองน้ำดื่มอุตสหกรรม

                                          เครื่องกรองน้ำดื่มอุตสหกรรม สภาพอากาศของประเทศส่งผลให้ความต้องการเครื่องดื่ม เพื่อช่วยดับกระหายคลายร้อนเพิ่มสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นนํ้าดื่มบรรจุขวด นํ้าอัดลม นํ้าผลไม้เป็นต้นโดยเฉพาะนํ้าดื่มบรรจุขวดมีข้อได้เปรียบทางด้านราคาที่ไม่สูงจนเกินไป ในขณะเดียวกัน นํ้าดื่มบรรจุขวดยังเป็นสินค้าที่เหมาะสำหรับผู้ที่เน้นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเพราะไม่มีสารปรุงแต่งอื่น ๆ ปัจจุบันธุรกิจผลิตนํ้าดื่มหรือ  เครื่องกรองน้ำดื่มอุตสหกรรม มีมูลค่าตลาดสูงถึงประมาณ 4,000 ล้านบาทต่อปี และมี   ผู้ประกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญ่รวมกันประมาณ 2,000 รายการผลิตนํ้าดื่มมีผลิตนํ้าดื่มมีแนวโน้มขยายตัวได้อีกมากจากหลายปัจจัยเช่น ปัญหาความเสื่อมโทรมของ  แหล่งนํ้าธรรมชาติ ตามการพัฒนาทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม แต่ก่อนแหล่งนํ้าต่างๆ    สามารถนำ มาใช้เพื่ออุปโภคและบริโภคได้ ทว่าปัจจุบัน มลภาวะจากแหล่งต่างๆ   เช่น       โรงงานอุตสาหกรรม รถยนต์ เป็นต้น ทำ ให้แหล่งนํ้ามีภาวะปนเปื้อน รวมถึง   จำนวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น เป็นต้นสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้ามาในตลาดนี้สูงถึงร้อยละ […]

เครื่องกรองน้ำR.O อุตสาหกรรม

เครื่องกรองน้ำR.O อุตสาหกรรม                                       สภาพอากาศของประเทศส่งผลให้ความต้องการเครื่องดื่ม เพื่อช่วยดับกระหายคลายร้อนเพิ่มสูงขึ้น     ไม่ว่าจะเป็นนํ้าดื่มบรรจุขวด นํ้าอัดลม นํ้าผลไม้ เป็นต้น โดยเฉพาะนํ้าดื่มบรรจุขวดมีข้อได้เปรียบทางด้านราคาที่ไม่สูงจนเกินไป ในขณะเดียวกัน นํ้าดื่มบรรจุขวดยังเป็นสินค้าที่เหมาะสำหรับผู้ที่เน้นเครื่องดื่มเพื่สุขภาพเพราะไม่มีสารปรุงแต่งอื่น ๆปัจจุบัน ธุรกิจผลิตนํ้าดื่มมีมูลค่าตลาดสูงถึงประมาณ 4,000 ล้านบาทต่อปี และมีผู้ประกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญ่รวมกันประมาณ 2,000 ราย การผลิตนํ้าดื่มมีแนวโน้มขยายตัวได้อีกมากจากหลายปัจจัยเช่น ปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งนํ้าธรรมชาติ ตามการพัฒนาทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม แต่ก่อนแหล่งนํ้าต่างๆ สามารถนำ มาใช้เพื่ออุปโภคและบริโภคได้ ทว่าปัจจุบัน มลภาวะจากแหล่งต่างๆ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม รถยนต์ เป็นต้น ทำให้แหล่งนํ้ามีภาวะปนเปื้อน รวมถึงจำนวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น เป็นต้น สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้ามาในตลาดนี้สูงถึงร้อยละ20-30ต่อปีของตลาดในปัจจุปัน                 […]

เครื่องล้างถังน้ำดื่ม 20 ลิตร

                              เครื่องล้างถังน้ำดื่ม 20 ลิตร เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญ สำหรับใช้ในโรงงานน้ำดื่ม ทั้งขนาดเล็กจนไปถึงขนาดใหญ่ ซึ่งถัง 20 ลิตรที่นำกลับจากลูกค้า บางทีมีสิ่งปนเปื้อนติดอยู่ไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอก เช่นฝุ่นละออง หรือ ที่สกปรกต่างๆทำให้ต้องมีการล้างถังภายในภายนอกก่อนที่ครั้งที่จะบรรจุ น้ำดื่ม เครื่องล้างถัง 20 ลิตร มีมากมายมายหลายแบบ ถัง เครื่องล้างถังภายนอกภายใน  วิธีการล้างถังน้ำดื่ม มีวิธีการที่ไม่ยุ่งยากมาก สะดวก ต่อการใช้การ สามารถประหยัดเวลา และประหยัดแรงงานคนได้มากๆๆ เครื่องล้างถัง 20 ลิตร สามารถแบ่งประเภทได้ดังต่อไปนี้ 1.เครื่องล้างถังภายใน 20 ลิตร ตัวเครื่องทำจากสแตนเลสเหรด 304 และมอเตอร์ ขนาด 1 แรงม้า มีที่ครอบ ใช้สำหรับทำความสะอาดถังภายใน ประกอบด้วย 2 […]